• شیمی پیش دانشگاهی ۲

شیمی پیش دانشگاهی ۲


  • 318,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل کلیه فصول کتاب شامل اسید و باز - الکتروشیمی + تحلیل فصل به فصل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور می باشد.


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۷
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

اسید و باز

حلقه ۱- نظریه های لاوازیه و آرنیوس + یون هیدرونیم + مدل لوری برونستد + اسید و بازهای قوی اسید و باز
حلقه ۲- مسائل PH + شناساگرها + تست و مثال + آبکافت + مثال اسید و باز
حلقه ۳ - ادامه آبکافت + بافر + PH بافر + مسائل بافر + نکات بافر + تست + مقایسه اسید و بازها و نکات حفظی اسید و باز
حلقه ۴ - قسمت آلی اسید و باز اسید و باز
حلقه ۵ - تست و مثال اسید و باز آلی + شروع الکتروشیمی
حلقه ۶ - تعریف نیم سلول + SHE + پتانسیل الکتریکی عناصر + اکسایش و کاهش + سلول گالوانی + نکات سلول گالوانی + تست و مثال + اکسایش الکل ها ، آلدهید ها ، کتون ها الکتروشیمی
حلقه ۷- ادامه اکسایش الکل ها + تست + سلول سوختی + انواع آن الکتروشیمی
حلقه ۸- خوردگی + زنگ زدن آهن + حلبی + آهن سفید + سلول الکترولیتی + برقکافت + استخراج آلمینیوم + آبکاری + پالایش مس + تست کلی فصل الکتروشیمی