• شیمی پیش دانشگاهی ۲  فصل 4

شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل 4


  • 156,000 تومان


تعداد جلد:  1
تعداد حلقه:  ۳
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور