• شیمی پیش دانشگاهی ۲  فصل ۳

شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل ۳

  • 161,000 تومان

  • 230,000 تومان

تعداد جلد:  1
تعداد حلقه:  ۴
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور