• شیمی ۳  فصل 2

شیمی ۳ فصل 2

  • 56,000 تومان

  • 80,000 تومان

تعداد جلد:  1
تعداد حلقه:  ۲
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور