30 درصد تخفیف
آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
112,000 تومان  ﷼ 160,000 تومان
30 درصد تخفیف
تصاعد و دنباله

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
84,000 تومان  ﷼ 120,000 تومان
ناموجود
جمع بندی ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
210,000 تومان  ﷼ 300,000 تومان
ناموجود
جمع بندی زیست شناسی کنکور (تست ترکیب)

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
210,000 تومان  ﷼ 300,000 تومان
30 درصد تخفیف
جمع بندی شیمی کنکور

مهندس محمد رضا مصلایی,دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
210,000 تومان  ﷼ 300,000 تومان
30 درصد تخفیف
جمع بندی فیزیک کنکور

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
245,000 تومان  ﷼ 350,000 تومان
30 درصد تخفیف
ریاضی-انتگرال

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
56,000 تومان  ﷼ 80,000 تومان
30 درصد تخفیف
ریاضی-تحلیل تست

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
42,000 تومان  ﷼ 60,000 تومان
30 درصد تخفیف
ریاضی-مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
105,000 تومان  ﷼ 150,000 تومان
30 درصد تخفیف
ریاضی-کاربرد مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
105,000 تومان  ﷼ 150,000 تومان
30 درصد تخفیف
زمین شناسی کنکور

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
154,000 تومان  ﷼ 220,000 تومان
30 درصد تخفیف
زیست شناسی -سال دوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
182,000 تومان  ﷼ 259,000 تومان
30 درصد تخفیف
زیست شناسی -سال سوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
182,000 تومان  ﷼ 259,000 تومان
30 درصد تخفیف
زیست شناسی-پیش دانشگاهی 2

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
182,000 تومان  ﷼ 259,000 تومان
30 درصد تخفیف
زیست شناسی-پیش دانشگاهی ۱

دکتر علی محمد عمارلو

مختص داوطلبان کنکور
137,000 تومان  ﷼ 195,000 تومان