کانون مشاوران آفبا

بخوانید، بدانید و جزء نفرات برتر کنکور شوید

نحوه ی جمع بندی زیست گیاهی
 سلام به همه ی کنکوری ها,مخصوصا آفبایی های عزیز

معمولا اکثر داوطلبان کنکور تجربی از اهمیت این درس و ضریب بالا و تعیین کننده ی آن آگاهی دارند.در کنکورسال های اخیر بطور متوسط ۸ الی ۹ سوال بطور مستقیم ازدرس زیست گیاهی عنوان شده است.( البته بدون در نظر گرفتن بحث ژنتیک و سوالات ترکیبی و همچنین شمارشی, یعنی بطور کاملا مستقیم فقط از زیست گیاهی )

بچه ها برای مطالعه ی درس زیست گیاهی خیلی بهتر است که چرخه های گیاهان مختلف , که در کتاب درسی عنوان شده (مثل نهاندانگان و بازدانگان) را روی یک برگه سفید بدون نگاه کردن به کتاب درسی  بکشید, این کار رو در طول زمان  جمع بندی به دفعات تکرار و تمرین کنید تا مطمئن شوید به تسلط کافی رسیده اید.برای باقی مطالب هم همچنان به مرور و بازبینی بپدازید.

بچه  ها یک نکته ی بسیار مهم, حواستون به قید ها هم باشد وبدونید که طراحان  سوال علاقه دارند اکثرا زیست گیاهی را با فصل ۸ و ۱۰ و ۱۱ پیش دانشگاهی ترکیب کنند.