• دین و زندگی جامع کنکور

دین و زندگی جامع کنکور


  • 349,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل دین و زندگی سال دوم ۴ حلقه - تحلیل تست های سال دوم در کنکور سراسری ۲ حلقه - دین و زندگی سال سوم ۶ حلقه - تحلیل تست های سال سوم در کنکورهای اخیر ۱ حلقه - دین و زندگی سال چهارم ۳ حلقه - تحلیل تست های پیش دانشگاهی و تست های حل شده شامل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور سراسری ۹۵ در ۳ حلقه می باشد


تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۷
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵

سال دوم

حلقه ۱ - مقدمه: جلوه های حکمت و تدبیر ،با کاروان هستی ، سرمایه های انسان سال دوم
حلقه ۲- خود حقیقی ، پنجره ای به روشنایی، آینده روشن ، منزلگاه بعد ، واقعه بزرگ سال دوم
حلقه ۳ - فرجام کار ، اعتماد بر او ، دوستی با حق ، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف سال دوم
حلقه ۴ - نظرات همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه سال دوم
حلقه ۵ - تحلیل سولات درس به درس کتاب دوم در کنکور سراسری ۹۵ ، رشته های ریاضی و تجربی سال دوم
حلقه ۶- تحلیل سولات درس به درس کتاب دوم در کنکور سراسری ۹۵ ،رشته های انسانی ، هنر و زبان سال دوم

سال سوم

حلقه ۷- مقدمه - هدایت الهی ، هدایت مستمر سال سوم
حلقه ۸- معجزه ای از نوع کتاب ، گستره رسالت پیامبر (ص) ، تداوم رسالت سال سوم
حلقه ۹- جایگاه امامت ، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) ، احیای ارزش های راستین سال سوم
حلقه ۱۰- خورشید پنهان ، در انتظار طلوع ، مرجعیت و ولایت فقیه ، ویژگی های حکومت اسلامی سال سوم
حلقه ۱۱- عزت نفس ، زمینه های پیوند، پیوند مقدس،کانون مهر سال سوم
حلقه ۱۲- تحلیل سولات درس به درس کتاب سوم در کنکور سراسری

سال چهارم

حلقه ۱۳- مقدمه ، هستی بخش ، یگانه بی همتا - حقیقت بندگی ، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز سال چهارم
حلقه ۱۴- سنت های خداوند ، بازگشت ، پایه های استوار ، برنامه ای برای فردا ، زندگی در دنیای امروز سال چهارم
حلقه ۱۵- تحلیل سولات درس به درس کتاب چهارم در کنکور سراسری
حلقه ۱۶- تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور ۹۵
حلقه ۱۷- تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور ۹۵