• دین و زندگی تحلیل تست

دین و زندگی تحلیل تست


  • 120,000 تومان


این مجموعه شامل تحلیل کامل تست های چند سال اخیر کنکور می باشد.


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۲
دسته بندی:‌  جمع بندی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای   داوطلبان کنکور، دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های مربوط کنکور

حلقه ۱- تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور سال ۹۴-۹۶
حلقه ۲ - تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور سال ۹۴-۹۶