• دین و زندگی سال پیش دانشگاهی

دین و زندگی سال پیش دانشگاهی


  • 145,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل دین و زندگی سال پیش دانشگاهی می باشد که به صورت درس به درس انجام شده است.


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۳
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای   داوطلبان کنکور، دانش آموزان پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های مربوط به سال پیش دانشگاهی
حلقه ۱- مقدمه ، هستی بخش ، یگانه بی همتا - حقیقت بندگی ، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز سال چهارم
حلقه ۲- سنت های خداوند ، بازگشت ، پایه های استوار ، برنامه ای برای فردا ، زندگی در دنیای امروز سال چهارم
حلقه ۳- تحلیل سولات درس به درس کتاب چهارم در کنکور سراسری