• جمع بندی شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور


  • 355,000 تومان


جمع بندی شیمی کنکور توسط اساتید برجسته کنکور استاد محمد رضا مصلایی و دکتر رضا باباییتعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۲
دسته بندی:‌  نکته و تست
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد