• پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)

پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)


  • 979,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : کلیه فصول کتاب درسی و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور , تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج می باشد که قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم دبیرستان و سال سوم دبیرستان و سال چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکورمی باشد.


تعداد جلد:  ۴
تعداد حلقه:  ۳۵
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان ، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

برای اطلاع از فهرست مطالب هر درس به محصول مربوطه مراجعه فرمایید.