پک کامل زیست شناسی با زیست گیاهی و ژنتیک

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
1,298,000 تومان
پکیج جامع ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
846,000 تومان
پکیج جامع زیست شناسی کنکور

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
945,000 تومان
پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

مهندس سید مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
1,187,000 تومان